September Is National Preparedness Month; Be “Prepared, Not Scared”

** houstontx.gov/mayor ———————————————————— ** City of Houston ———————————————————— ———————————————————— Office of Emergency Management 5320 North Shepherd Drive Houston, Texas 77091 houstonoem.org For Immediate Release

Read more